top of page
Kleine zilverreiger

De kleine zilverreiger (Egretta garzetta) leeft in een moerassige omgeving met ondiep zoet of zout water. Het is een zeldzamere soort dan de grote zilverreiger. Overwinteren in Zuid-Afrika bij strenge winters hier. Hij jaagt op vissen, amfibieën en insecten in ondiep water. In de winter, wanneer veel vijvers dichtgevroren zijn, zal de reiger toch proberen op open water te bereiken.

De vogel broedt in dicht moerasbos, vaak in gezelschap van andere reigers en andere watervogels. Ze legt 3 à 4 lichtblauw-groene eieren. De eieren worden zowel door het mannetje als het vrouwtje uitgebroed. Na een broedperiode van 20 tot 26 dagen komen de eieren uit. Na 20 tot 25 dagen zitten de jongen volledig in de veren en kunnen ze het nest verlaten.

bottom of page