top of page
Grote zilverreiger

De grote zilverreiger (Ardea alba) is met zijn lengte van 85 - 100 cm is de zilverreiger zelfs nog iets groter dan de blauwe reiger. De spanwijdte is 1,45 tot 1,70 m, zijn gewicht 1-1,5 kg. Hij leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land.

Zijn jachttechniek is eenvoudig, langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgend. De vogel broedt nu ook in België en Nederland. Buiten de broedtijd wordt de grote zilverreiger in België steeds vaker waargenomen.

bottom of page