top of page
Grote gele kwikstaart

(Montacilla cinerea) Deze kwikstaart is toch wel een sierlijke vogel, die je vooral vind aan zuiver stromend water. De grote gele kwikstaart heeft een grijze rug en een gele buik. Mannetjes hebben 's zomers bovendien een zwarte keel. Ze worden ongeveer 18 cm groot. In de winter op meer plaatsen te zien, ook in grote steden. Allerlei kleine ongewervelde dieren die in of bij het water leven; vooral insecten, maar ook spinnen. De gele kwikstaart bouwt zijn nest in waterrijke gebieden als vochtige weilanden, moerassen en oevers van meren en rivieren. Het broedseizoen loopt van april tot juni. Als de omstandigheden optimaal heeft de gele kwikstaart twee broedsels, het aantal jongen per nest is dan wel kleiner.  

bottom of page