top of page
Rietgors

De rietgors (Emberiza schoeniclus) is een zangvogel die je vooral aantreft in riet en moeras gebieden. Je vind deze vogel in

Hij eet vooral slakken, rupsen en kevers, in de winter zaden.
De rietgors staat in België vermeld op de rode lijst, niet in Nederland, Europa en Azie.

bottom of page