top of page
Oeverzwaluw

De oeverzwaluw (Riparia riparia) is een zangvogel uit de familie van de zwaluwen. Hij behoort tot de meest wijdverspreide zwaluwsoort en is te vinden in waterrijke gebieden, waar hij zich voedt met kleine insecten.

Broedt in zelfgegraven tunnels in rivieroevers. De oeverzwaluw broedt in kolonies in tunnels van tien centimeter tot ruim een meter tot ruim een meter, die hij uitgraaft in zand of grind in steile oevers en afgravingen.

bottom of page